"בונה ציון בדמים וירושלים בעוולה"

ספר מיכה פרק ג פסוקים ט, י:

מיכה (מ)

שִׁמְעוּ נָא זֹאת רָאשֵׁי בֵּית יַעֲקֹב וּקְצִינֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל הַמֲתַעֲבִים מִשְׁפָּט וְאֵת כָּל הַיְשָׁרָה יְעַקֵּשׁוּ:

בֹּנֶה צִיּוֹן בְּדָמִים וִירוּשָׁלִַם בְּעַוְלָה:

פרוש: מצודת דוד:

מצודת דוד  בונה ציון. כ"א בונה ביתו בציון בדמים כי שופכים דם אנשים לקחת עשרו לבנות בית : וירושלים בעולה. בונים בתי ירושלים בממון של עולה מעושק ואונאה : (מצודת דוד)

רד"ק: בונה ציון – כל אחד מהראשים בונה ביתו בדמים כלומר בגזל ובחמס שעושין לעניים ואותם שאין בהם כח לעמוד כנגדם, והנה אותו ממון שלוקחים בגזל הוא דם העושק שהרי הוא כאילו שופך דמו שאין לו מה יאכל וישיב את נפשו .

מיכה (מ)

רָאשֶׁיהָ בְּשֹׁחַד יִשְׁפֹּטוּ וְכֹהֲנֶיהָ בִּמְחִיר יוֹרוּ וּנְבִיאֶיהָ בְּכֶסֶף יִקְסֹמוּ וְעַל יְהוָה יִשָּׁעֵנוּ לֵאמֹר הֲלוֹא יְהוָה בְּקִרְבֵּנוּ לֹא תָבוֹא עָלֵינוּ רָעָה:

מלבי"ם:

ציטוט המלבי"ם: וכי יחשבו שה' בונה ציון בדמים עד שלכן ע"י שראשיה בשוחד ישפוטו ישענו על ה' לאמר הלא ה' בקרבנו? היעלה על דעתם שה' אוהב דמים ועולה ובו בונה ציון וירושלים עד שעי "כ במה שישפטו בשוחד ישענו על ה', באשר יאמרו כי בזה חפץ ה' ובזה תבנה ציון ותכונן ירושלים? הלא ה' בונה ציון במשפט ובצדקה, ואם כן אחר שראשיה הקבועים לעשות משפט בין אדם לחברו ישפטו בשוחד, וכוהניה שקבועים על ההוראה יורו במחיר כלומר שלפי המחיר שינתן להם יטמאו ויטהרו יאסרו ויתירו, ונביאה לא ינבאו רק יקסמו בקסמים ע"י כסף שנותנים להם. ואם כן איך על ה' ישענו לאמור הלא ה' בקרבנו ושהוא יגן עליהם לבל יבוא עליהם רעה? לכן בהפך תראו כי בגללכם ציון שדה תחרש , כי בדמים לא תבנה ציון רק תחרב, ומצייר שכל המקודש יותר יגדל חורבנו יותר, שציון תחרש עד שתהיה כשדה , וירושלים לא תחרש רק תהיה לעיים עי מפולת הבתים, והר הבית ששם היה המקדש והמזבח ונשאר ממנו הכותל המערבי ידמה כבמות הנמצאים ביער שאין איש בא לתוכם רק שועלים ופריצי חיות ילכו בם.

(פרוש חופשי לדברי הנביא עפי פרוש דברי המלבי"ם שם) הם בונים את ירושלים ציון והמקדש על ידי שלוקחים שוחד או שופטים בשוחד וכך יהיה להם כסף לבנות את בתי ירושלים. ונשענים על ה' כי חושבים שה' מרוצה מזה. אך ה' לא בונה ציון בדמים אלא ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. הקב"ה בונה ציון במשפט וצדקה ולא בעוולות לא ייתכן לעשות עוולה ולחשוב שבכך אנו בונים את ירושלים – זה לא דרך ה' !

ומי שעושה כך לכן ציון שדה תחרש בגללו!

תגיות: ספר: מיכה פרק ג', נושא: הליכה בדרכי ה', מועד: יום ירושלים