דברי הספד בשלושים – אחיעד סלוטקי

בס"ד יז אלול  תשע"ו

 

 

 

דברים:

אורי שלנו , 30 יום עברו ואנו, כואבים ומתגעגעים מאד,

מחכים לשאול בעצתך, להיעזר בכישוריך הרבים ולהמשיך לקבל השראה ממך.

אורי יום פטירתך יז אב והובאת לקבורה ביום יח באב, אין לנו הבנה בחשבונות של בורא עולם אבל לפעמים ייתכן שאנו יכולים לקלוט אותות וסימנים מבורא עולם ומהם קצת ללמוד. כבר בשבעה האיר את תשומת ליבנו קרוב משפחה של אביך כי מובא  שביח באב  כבה הנר המערבי בימי אחז ומובא שם כי יש אומרים ביז באב.

את הביטוי "כבה הנר המערבי"  אומרים בד"כ רק בפטירת גדולי הדור כגון רב ראשי,

אבל הקב"ה כנראה סימן לנו בתאריך פטירתך את מה שאנו חשים למרות שהיה קשה לראות מפאת  צניעותך כי אתה אדם גדול ומנהיג לכל מי שהיה בקרבתך ואנו נדרשים ללמוד מהנהגותיך הטובות,  וללכת לאורך.

בהיותך עימנו ראינו והכרנו כולם באישיותך המיוחדת ועכשיו כאשר כבה הנר אנו כולנו קרוביך חבריך ומכריך ובמיוחד משפחתך המיוחדת שכ"כ אהבת  כולנו כרגע בחושך, אולם כל זיכרון אישי או סיפור מיוחד שמספרים עליך כאילו מדליק עוד פנס ועוד פנס ולפעמים גם פרוז’קטורים ואז למרות החושך אנו חשים ביתר שאת את עוצמת האור שלך שאותו תמיד הקרנת על כל  סביבתך,

ולכן קשה לי מאד עם  הביטוי כבה הנר, כי אצלך אף פעם לא כבה הנר וגם בזמנים הכי קשים הארת לכולם ואפילו עכשיו למרות שאתה רחוק אתה ממשיך להאיר לכולנו ואנו ממשיכים ללמוד ממך.

וכאילו אנו כמו פאנלים סולארים שקולטים את האור ומתמלאים אנרגיה ננסה עכשיו להאיר לאחרים עם העוצמות שהענקת לנו.

ומהמקום הגבוה והקדוש שאתה נמצא עכשיו, אתה תמשיך להאיר עלינו ועל כל עם ישראל מלמעלה ולהמשיך למלא אותנו באנרגיה חיובית .

ואשתך והילדים שגידלתם שהפנימו את העוצמה והאנרגיה הרבה שהקרנת ואתה ממשיך להקרין הם יתמלאו כוחות וימשיכו בדרכך בצעידה קדימה תוך נטילת יוזמה, בעין חיובית באמונה ובאופטימיות. וגם אנו כל קרוביך חברך ומכרך נמשיך ללמוד מדרכך, ליטול יוזמה  ולהעצים את האורות שהארת לנו.

ותהיה מליץ יושר מן השמיים לכל המשפחה לאביך לאשתך לילדים לאחיותך ולכל קרוביך ומכריך ולכל עם ישראל.

ואור הגאולה יזרח עלינו ועל כל עם ישראל .

.

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים. אמן.