ישרים דרכי ה'

בהפטרה שקוראים בעשרת ימי תשובה בפרשת שובה בספר הושע פרק יד (סיום ספר הושע הפסוק האחרון בספר):

"מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְהוָה וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם"

דבר זה צריך ביאור שהרי הנביא אומר שגם הפושעים על אף העובדה שהם הולכים בדרך ה' הם יכשלו!

איך זה יכול להיות האם ניתן ללכת בדרך ה' ולהיכשל?!
מצודת דוד:

כהתימו דברי תוכחותיו אמר מי שהוא חכם יבין אלה הדברי' ואם הוא נבון להבין דבר מתוך דבר ידע וישכיל אשר דרכי ה' המה ישרים אין בהם נפתל ועקש וצדיקים ילכו בהם כדרך מהלכם מבלי כשלון אבל הפושעים יכשלו בהם כאלו היה בהם מקום נפתל ועקש כי יצר מחשבות לבם יסלף להם הדרכים ולא כן אל הצדיקים המיישרים ארחותם

ספר: הושע פרק יד

נושא: תשובה , הליכה בדרך ה'

מועד: עשרת ימי תשובה

שאלות לדיון