כתבות על הפרויקט ברשת

שידור ישיר מעמדת המשניות ברעננה תשע"ז בקול ישראל – רשת מורשת

      הפרויקט ברעננה ברשת מורשת

קישור לכתבות באתר פתח תקוואי 

קישור לכתבה באתר בחדרי חדרים

קישור לכתבה על עמדת הלימוד לעילוי נשמת אורי בימי "השבעה" 

הרישום ללימוד מתבצע באתר החדש של הפרויקט בכתובת:

https://www.mishnaforneshama.co.il/

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*