ניצחון ישראל על אויביו על ידי אחדות עם ישראל

השאלות: מדוע פחד בלק מניצחון ישראל על האמורי-סיחון, יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן?
ועוד: מדוע נאמר בלשון יחיד "את כל אשר עשה ישראל"? למה לא נאמר "עשו" – לשון רבים?
משיב הגר"א קוטלר זצ"ל, כאשר ניצחו ישראל את עוג, נאמר "ויכו אותו ויירשו את ארצו" – לשון רבים. משמע, שלא היו ישראל באחדות.
לעומת זאת בניצחון ישראל על האמורי נאמר:"ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו" – לשון יחיד. זאת אומרת שניצחו אותו ע"י אחדותם.
הדבר הזה הטיל פחד ואימה על בלק שע"י האחדות הם ינצחו אותו.
לכן אמר לזקני מדין "עתה ילחכו הקהל…" לשון התקהלות ואחדות

 


(נמצא ברישומי התובנות שרשם אורי )