תובנות פרשת מסעי

"תובנות מפרשת השבוע"
++++++++++++++++++
אסופה זו נכתבה ע"י אורי שלומאי כטיוטא ראשונית לפני עריכה והגהה המתוכננות להתבצע בעזרת ה' בהמשך הדרך.
בכוונה תמצתי את ההתייחסות לכל פרשה עד כמה שניתן כדי להתמקד בתובנה אחת
עד שתיים בלבד לכל פרשה ופרשה.
ניתן בשלב זה לקרוא את התובנות שלי להתייחס אליהן או לא להגיב כלל. בהמשך הדרך הן יקבלו כאמור התייחסות והרחבה וכן פירוט המסבירים את כוונתי במידה וזו לא הובנה דיו.
כוונתי לשלוח קובץ קצר שכזה בכל שבוע בסמוך לפרשה הרלוונטית לפניה או לאחריה.
ניתן לצרף לקבוצה את מי שמעוניין לקבל אליו את הקובץ. ההצטרפות תיעשה באמצעות פניה לרב אייל שנקר. אייל מופיע כחבר וכמנהל הקבוצה וניתן לשלח לו הודעה.
פרשת מסעי
מדוע התורה מפרטת את כל  מסעות בני ישראל בארבעים השנים? הרי ידוע שמלבד בשנה הראשונה והאחרונה הם חנו ולא נסעו ממקום למקום. קל לאדם לצאת למסע קצר תכליתי ובעל מטרה נראית לעין. מסע ארוך בו הסוף ידוע אך לא ניתן ל"געת"  בו או אף לראות את סופו בברור עלול לתסכל ואף לייאש. קל לאדם להתחיל משהו חדש. יתירה מכך, מאוד מרגש אותנו להתחיל משהו חדש. דא עקא, קשה להתמיד. ניתן לראות דוגמא לדילמה זו בדיון של חז"ל אודות הפסוק או המשפט החשוב ביותר בתורה. הכריעו חז"ל ובחרו את הפסוק:  "את הכבש אחד תעשה בבוקר וכו'." ועיין שם הקדמה לילקוט שמעוני. הקושי הוא בהתמדה, כל יום להתמיד בכבש בדבר הקבוע