לימוד משנה לעילוי נשמתו

לימוד משנה

 

 לעילוי נשמת  סגן אלוף במילואים  אורי שלומאי זצ"ל

 

ולעילוי נשמת חללי צה"ל לוחמי מערכות ישראל  ונפגעי פעולות האיבה

 

נפטר לאחר שהשלים  48 שנים  של חיים מלאי שמחה ועשייה

 

מסכת אבות

 

פרק ו – משנה ו

גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות , שהמלכות נקנית בשלשים מעלות , והכהנה בעשרים וארבע , והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים . ואלו הן , בתלמוד , בשמיעת האזן , בעריכת שפתים , בבינת הלב , באימה , ביראה , בענוה , בשמחה , בטהרה , בשמוש חכמים , בדקדוק חברים , בפלפול התלמידים , בישוב , במקרא , במשנה , במעוט סחורה , במעוט דרך ארץ , במעוט תענוג , במעוט שנה , במעוט שיחה , במעוט שחוק , בארך אפים , בלב טוב , באמונת חכמים , בקבלת היסורין , המכיר את מקומו , והשמח בחלקו , והעושה סיג לדבריו , ואינו מחזיק טובה לעצמו , אהוב , אוהב את המקום , אוהב את הבריות , אוהב את הצדקות , אוהב את המישרים , אוהב את התוכחות , ומתרחק מן הכבוד , ולא מגיס לבו בתלמודו , ואינו שמח בהוראה , נושא בעל עם חברו , ומכריעו לכף זכות , ומעמידו על האמת , ומעמידו על השלום , ומתישב לבו בתלמודו , שואל ומשיב שומע ומוסיף , הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות , המחכים את רבו , והמכון את שמועתו , והאומר דבר בשם אומרו , הא למדת כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאלה לעולם , שנאמר (אסתר ב) , ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי :