דף עמדה דוכן המשניות בחיספין

הרישום ללימוד מתבצע באתר החדש של הפרויקט בכתובת:

https://www.mishnaforneshama.co.il/

מיקום העמדה חיספין – ישיבת ההסדר     איש קשר: חגי  ברק 054-9212610

שיבוץ דרך דף בישיבה

 ניתן גם לשלוח בקשה לשיבוץ בטופס זה:


    להסבר על המיזם